Nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen, stages en school gerelateerde activiteiten zoals het Crinkeltje worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Aansluitend hierop vindt de paasvakantie plaats. Na de paasvakantie, maandag 20 april 2020 hopen we terug te starten.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.


Spreek met je met je kind over het coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/…/hoe-spreek-je-met-kindere…


Meer informatie?

· Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
· Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

·Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *