logistiek-onderhoud

Doel: alle vaardigheden uitvoeren die nodig zijn als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, huishoudhulp en schoonmaker.

Het opleidingsprofiel  van deze opleiding leert ons dat volgende items en inhouden de basis vormen van deze opleiding.

Algemeen:

 • eigen werkzaamheden plannen,
 • eigen werkzaamheden op de werkvloer plannen,
 • eigen methode opvolgen,
 • een administratie bijhouden,
 • in team werken,
 • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen, 
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Huishouding:

 • het belang van het huishouden uitleggen,
 • maaltijden bereiden,
 • textiel, kleding en schoeisel onderhouden,
 • basisprincipes van interieurinrichting toepassen,
 • een woning onderhouden.

Gezondheid:

 • basiselementen in verband met gezondheid verwoorden,
 • basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen,
 • basisprincipes van zorg toepassen.

Communicatie:

 • eenvoudige communicatietechnieken toepassen,
 • de eigen identiteit benoemen,
 • zich in functie van de eigen leefwereld informeren,
 • met anderen omgaan,
 • met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan,
 • zich expressief uiten.

Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen:

 • maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen en afruimen,
 • onderhoudstaken uitvoeren, 
 • zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager,
 • elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager,
 • hulp inroepen,
 • materiaal aanvullen en transporteren,
 • animatieactiviteiten ondersteunen.

Initiatiezorg:

 • met kind en oudere zorgvrager omgaan,
 • algemene principes rond zorgvisie toepassen,
 • andere zorgverstrekkers bij zorgverlening helpen,
 • elementaire hulp bieden en inroepen.

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.