KOUD HE!

Het wordt stilletjes aan kouder! Heb je het ook al gemerkt? De deur van het klaslokaal staat open en regelmatig wordt er verlucht…. Daar krijg je al de rillingen van.

Draag warme kleren en knuffel jezelf helemaal onder in jouw favoriete trui. Haal muts, sjaal en wanten uit de kast!

CODE ORANJE!

Vandaag 16 november is onze school opnieuw opgestart in code oranje!
Voor wie heeft dit gevolgen? Lees aandachtig onderstaande richtlijnen!


✓ Voor de leerlingen van het 1 ste, 2de en 3de jaar van de OV3 en
voor de leerlingen van OV 2 verandert er niets!
Deze leerlingen komen elke dag naar school zoals voorheen.
✓ Voor de leerlingen van het 4de, 5de jaar van de OV3 en ABO
zijn er wel gevolgen.
Code oranje betekent dat leerlingen halftijds naar school komen en halftijds
afstandsonderwijs volgen.
Deze werking blijft behouden tot minstens vrijdag 1 december. We wachten
samen met jullie de verdere maatregelen af.
➢ De leerlingen van het 4de en 5de jaar winkelhulp komen op maandag,
woensdag en donderdag naar school.
➢ De leerlingen van het 4de en 5de jaar logistiek komen op dinsdag,
woensdag en donderdag naar school.
➢ De leerlingen van het 4de en 5de jaar kapper komen op dinsdag,
woensdag en vrijdag naar school.
➢ Leerlingen van ABO komen op dinsdag naar school en sluiten aan bij
het 5de jaar.

• Deze leerlingen krijgen in school hoofdzakelijk praktijk (BGV)
afgewisseld met een paar uurtjes theorie (ASV).
• Het is de bedoeling dat de leerlingen hun instructies en
opdrachten krijgen tijdens hun lesmomenten en dat zij daarna
deze opdrachten thuis op hun lesvrije dagen verder afwerken.
Eventuele hulp of ondersteuning van leerkrachten kan op vaste
afgesproken tijdstippen via mail, telefoon, computer…
Stages:
Stages en praktijkles op verplaatsing:
•Volgens de richtlijnen van de sector, kan doorgaan
•Hier 50% regeling niet van toepassing
Kappers:
• Zolang sector gesloten is, geen 3-den in didactisch salon
•Kan en mag wel intern in school (leerlingen/leerkrachten van de
eigen school/klas)
LO:
• De lessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door.
Buiten is de kans op besmetting kleiner door voldoende luchtcirculatie,
indien er afstand wordt gehouden.
• Laag intensieve contactloze beweeg- en sportactiviteiten kunnen indoor
gegeven worden. Bij indoor sporten wordt steeds de onderlinge afstand
van 1.5 meter bewaard.
• Leerlingen dragen indoor verplicht een mondmasker bij oefeningen waarbij
een vluchtig contact mogelijk is.
Alle maatregelen betreffende COVID-19 in en rondom de schoolomgeving blijven
uiteraard gehandhaafd;
• Afstand houden
• Mondmaskers overal op
• Klas ontsmetten en verluchten
• Handhygiëne
• Zo min mogelijk bubbels vermengen
• VASTE PLAATS KLAS/ EETZAALMOMENT
• Pauzes en eetmomenten blijven gepland zoals voorheen.

Jammer genoeg gaat het “Onderwijs aan huis” tijdelijk NIET door omwille van
code oranje.


Bedankt voor jullie medewerking, veel succes en vooral “blijf gezond”.
Directie en leerkrachten BuSO Ter Engelen.

Het Crinkeltje pakt weer uit met talent!

Ieder jaar kun je op verschillende momenten mooie werkjes van onze leerlingen aankopen. Een ideetje voor Allerheiligen-Allerzielen, kerstmis… Dit zijn momenteel de modellen die de leerlingen uitwerkten. Bestellen? Grote krans: €13. Kleine krans: €8. Rendiertje: €20. Afhalen kan op maandag tussen 11:00-12:00u en van 14:00-15:00u | Op dinsdag tussen 11:00-12:00u | Op vrijdag tussen 14:00-15:00u. Wil je een bestelling plaatsen? Mail ons hier. Je krijgt dan verdere instructies aangaande betalingsmogelijkheden en ‘Corona-proof’ afhaling.

WELKOM in een nieuw schooljaar!!!

Onze school kan volledig opstarten in code geel. Vanaf dinsdag 1 september verwachten wij alle leerlingen terug op school. De school start om 8.30. De nieuwe leerlingen zullen ofwel door hun ouders kunnen afgezet worden, ofwel gewoon met de schoolbus meekomen.
Voor leerlingen die de laatste 14 dagen van augustus nog op vakantie zijn geweest en terugkomen uit een oranje of rode zone is het aan te raden om een covid-test te laten afnemen en 14 dagen in quarantaine te gaan.
Om de veiligheid te garanderen, worden contacten met leerlingen buiten de eigen klasgroep zo veel mogelijk vermeden.


Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
· Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk hetzelfde. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld een vaste plaats in een lokaal. De verschillende groepen hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar.
· Speeltijden: aparte speeltijden en speelzones toegewezen.
· Mondmaskers: De leerkrachten dragen een mondmasker en/of een gezichtsscherm tenzij social distancing (1,5 m) kan gegarandeerd worden. De leerlingen zijn verplicht om een mondmasker te dragen in de klas. Het is aangeraden om de leerlingen dagdagelijks te voorzien van een nieuw of uitgewassen mondmasker.
· Netheid: leerkrachten en leerlingen moeten vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.


Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
· Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
· Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school aan het begin van de speelplaats.
· Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
· Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
· Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
· Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
Bij aankomst wordt uw zoon/dochter aan de rand van de speelplaats opgewacht door een leerkracht die hem/haar zal begeleiden naar het klaslokaal.
’s Avonds zullen de leerkrachten de leerlingen naar de speelplaats begeleiden, waar ze op veilige afstand op hun ouder(s) kunnen wachten om opgehaald te worden.


Wat als je kind ziek is?
· Zieke kinderen moeten thuisblijven.
· Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
· Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
· Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
· Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
· De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
· Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
· Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
· Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
· Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
· Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
· Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.
Vervoer
De leerlingen zijn verplicht om op de bus een mondmasker te dragen.
De leerlingen die van het internaat komen zijn zoals de andere leerlingen verplicht om een mondmasker te dragen tot in de klas.


Hoe bereid je als ouder je kind voor?
· Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Leg uit dat er wel regels zijn en bespreek die met je kind (zie hierboven: ‘Hoe houden we de school veilig?’).
Geplande activiteiten in september:
· Er zal geen oudercontact zijn in september 2020 zijn. Er is een beperking opgelegd van de aanwezigheid van niet-essentiële derden.
· Er zullen geen buitenschoolse activiteiten mogen doorgaan.
Het zal niet gemakkelijk zijn voor onze leerlingen, maar we moeten met zijn allen de opgelegde regels respecteren. Wij houden jullie op de hoogte als de code oranje of rood zou worden.


Hou het veilig en gezond, maar vooral: WELKOM in BuSO Ter Engelen!
Met vriendelijke groeten, Hilde Leenders – Directeur.

Start schooljaar 2020 – 2021

Op 1 september zal ook onze school starten in code geel. We zijn blij dat we alle leerlingen voltijds op school mogen verwelkomen. Het is vanzelfsprekend dat de nodige maatregelen ( 1,5m afstand, handen ontsmetten, mondmaskerplicht) nog steeds gevolgd zullen worden. We kijken alvast uit naar een leuk, leerrijk en veilig schooljaar! 😷❤️👍