Voor wie?

BuSo Ter Engelen biedt aan jongeren van 13 tot 21 jaar een degelijk,  eigentijds,  beroepsgericht onderwijs aan.  Therapeutische begeleiding voor taal en spraak,  motoriek en houding. Pedagogische ondersteuning door deskundig personeel,  begeleiding door het Vrij Centrum voor Leerling Begeleiding ( V.C.L.B. Maasland) op psychologisch,  medisch en sociaal vlak.

  • specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod in OV3)
  • autismespectrumstoornissen (type 9 in OV3)
  • een verstandelijke beperking (type 2 in OV2)
  • een emotionele en/of gedragsstoornis (type 3 in OV2 en OV3)

De leerlingen kunnen de school bezoeken als externe, of verblijven in het internaat (via dienstencentrum Ter Engelen).  Er is gratis busvervoer mogelijk (enkel in België) .

De lessen worden georganiseerd op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag van 8u30 – 15u20 en op woensdag van 8u30 – 12u00.