Opleidingsvorm OV3

TYPE BASISAANBOD – TYPE 3 – TYPE 9

Opleidingsvorm 3 omvat het Buitengewoon Secundair Onderwijs met vier opleidingen: 

  • BASIS Haarverzorging (domein Maatschappij en Welzijn)
  • BASIS Logistiek & Onderhoud (domein Maatschappij en Welzijn)
  • BASIS Organisatie & Logistiek (domein Economie en Organisatie)      
  • BASIS Confectie & Textielverzorging  (domein Maatschappij en Welzijn)

De opleiding in OV3 heeft tot doel de leerlingen een basisvorming te geven, om integratie in een gewoon arbeidsmilieu mogelijk te maken.

Deze opleiding duurt vijf leerjaren.

Tijdens het vierde en het vijfde jaar zijn praktijk op verplaatsing en individuele stages voorzien in een  arbeidsmidden. 
Op het einde van de opleiding kan een attest of kwalificatiegetuigschrift worden behaald. 
Na het beëindigen van het vijfde jaar kan de leerling als cursist één jaar toevoegen aan haar/zijn opleiding via de Alternerde Beroeps-Opleiding (ABO), waarbij de cursist twee dagen onderwijs en opleiding volgt in de school, en drie dagen ervaring opdoet in een gewoon bedrijf in de regio.