organisatie-logistiek

Doel: In kleinhandelszaken, speciaalzaken en warenhuizen klanten bedienen en ondersteunende taken uitvoeren.

1ste observatiejaar:

Commerciële vorming:

 • nauwkeurig en met orde leren werken,
 • de opgelegde taken correct uitvoeren,
 • een klantgerichte houding aannemen,
 • noodzakelijke teamspirit ontwikkelen,
 • verantwoordelijk zijn voor hun eigen taak,
 • kennismaking met de verschillende handelszaken,
 • afvalkalender lezen en begrijpen
 • ondersteunende winkeltaken kennen en uitvoeren.

Commerciële presentatie:

 • het begrip artikelverwantschap omschrijven,
 • artikelen sorteren volgens verwantschap,
 • op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden.

Moderealisatie en -verkoop:

 • textielwarenkennis,
 • materialenkennis,
 • gebruik van verschillende materialen.

Toegepaste informatica:

 • eenvoudige hardware en software herkennen, benoemen en gebruiken.

2de en 3de jaar- Opleidingsfase:

Commerciële vorming:

 • herhaling 1ste jaar,
 • informatie over producten opzoeken en terugvinden,
 • taal functioneel gebruiken,
 • telefoneren,
 • respect voor medewerkers en klanten,
 • veiligheidsnormen respecteren,
 • doorzettingsvermogen,
 • op aanwijzing, schappen en winkelrekken aanvullen,
 • etiketten lezen en op aanwijzing kunnen aanbrengen,
 • eenvoudig kassagebruik,
 • invloed van reclame op koopgedrag.

Commerciële presentatie:

 • herhaling 1ste jaar,
 • het belang van een goede winkelinrichting uitleggen,
 • plaatsingsverbanden voor artikelschikking toelichten en toepassen,
 • artikelen van diverse vormen esthetisch en economisch inpakken,
 • milieubewust werken.

Moderealisatie en -verkoop:

 • herhaling 1ste jaar,
 • de mode in het tijdsbeeld plaatsen,
 • voorbeelden geven van veranderingen in de vormgeving van de mode,
 • invloeden van het modegebeuren op het koopgedrag illustreren,
 • verschillende behoeften opsommen die aanzetten tot het kopen van modeartikelen.

Toegepaste informatica:

 • herhaling 1ste jaar,
 • eenvoudige kassabewerkingen uitvoeren,
 • invullen van eenvoudige bestelbonnen.

4de en 5de jaar- kwalificatiefase:

 • alle aspecten van de vorige leerjaren worden herhaald en verder uitgewerkt,
 • de aangeleerde leerstof wordt toegepast tijdens de praktijk op verplaatsing en stages zowel in de kleinhandel, speciaalzaak als warenhuis.