WELKOM in een nieuw schooljaar!!!

Onze school kan volledig opstarten in code geel. Vanaf dinsdag 1 september verwachten wij alle leerlingen terug op school. De school start om 8.30. De nieuwe leerlingen zullen ofwel door hun ouders kunnen afgezet worden, ofwel gewoon met de schoolbus meekomen.
Voor leerlingen die de laatste 14 dagen van augustus nog op vakantie zijn geweest en terugkomen uit een oranje of rode zone is het aan te raden om een covid-test te laten afnemen en 14 dagen in quarantaine te gaan.
Om de veiligheid te garanderen, worden contacten met leerlingen buiten de eigen klasgroep zo veel mogelijk vermeden.


Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
· Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk hetzelfde. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld een vaste plaats in een lokaal. De verschillende groepen hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar.
· Speeltijden: aparte speeltijden en speelzones toegewezen.
· Mondmaskers: De leerkrachten dragen een mondmasker en/of een gezichtsscherm tenzij social distancing (1,5 m) kan gegarandeerd worden. De leerlingen zijn verplicht om een mondmasker te dragen in de klas. Het is aangeraden om de leerlingen dagdagelijks te voorzien van een nieuw of uitgewassen mondmasker.
· Netheid: leerkrachten en leerlingen moeten vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.


Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
· Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
· Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school aan het begin van de speelplaats.
· Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
· Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
· Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
· Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
Bij aankomst wordt uw zoon/dochter aan de rand van de speelplaats opgewacht door een leerkracht die hem/haar zal begeleiden naar het klaslokaal.
’s Avonds zullen de leerkrachten de leerlingen naar de speelplaats begeleiden, waar ze op veilige afstand op hun ouder(s) kunnen wachten om opgehaald te worden.


Wat als je kind ziek is?
· Zieke kinderen moeten thuisblijven.
· Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
· Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
· Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
· Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
· De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
· Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
· Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
· Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
· Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
· Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
· Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.
Vervoer
De leerlingen zijn verplicht om op de bus een mondmasker te dragen.
De leerlingen die van het internaat komen zijn zoals de andere leerlingen verplicht om een mondmasker te dragen tot in de klas.


Hoe bereid je als ouder je kind voor?
· Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Leg uit dat er wel regels zijn en bespreek die met je kind (zie hierboven: ‘Hoe houden we de school veilig?’).
Geplande activiteiten in september:
· Er zal geen oudercontact zijn in september 2020 zijn. Er is een beperking opgelegd van de aanwezigheid van niet-essentiële derden.
· Er zullen geen buitenschoolse activiteiten mogen doorgaan.
Het zal niet gemakkelijk zijn voor onze leerlingen, maar we moeten met zijn allen de opgelegde regels respecteren. Wij houden jullie op de hoogte als de code oranje of rood zou worden.


Hou het veilig en gezond, maar vooral: WELKOM in BuSO Ter Engelen!
Met vriendelijke groeten, Hilde Leenders – Directeur.

Start schooljaar 2020 – 2021

Op 1 september zal ook onze school starten in code geel. We zijn blij dat we alle leerlingen voltijds op school mogen verwelkomen. Het is vanzelfsprekend dat de nodige maatregelen ( 1,5m afstand, handen ontsmetten, mondmaskerplicht) nog steeds gevolgd zullen worden. We kijken alvast uit naar een leuk, leerrijk en veilig schooljaar! 😷❤️👍

Afvloeiers schooljaar 2019 – 2020

Een dikke proficiat aan onze afvloeiers Lani, Siria, Milayda, Isabella, Jessie, Tanisha, Anouk, Yana, Robin, Brenda, Ruben, Jolien, Sabine, Morena, Henkie, Seppe, Kelly, Anne en Lien! Wij wensen jullie een heel mooie en succesvolle toekomst! Het ga jullie goed!

OPENINGSUREN ZOMERVAKANTIE!

Tijdens de vakantie is de school open op weekdagen van 1 juli t.e.m. 10 juli en van 17 augustus t.e.m. 31 aug van 9.00u-15.00u en op woe tot 12.00u.

TAKE A SEAT!

‘Take a seat’… Blauw, groen, rood of oranje. In de refter van BuSO Ter Engelen hebben we vanaf nu de keuze.

Dankzij de financiële ruggensteun van CERA kunnen onze leerlingen genieten van nieuw en kleurrijk meubilair. Dankjewel CERA!

Wist je dat CERA één van de grootste coöperaties van België is. CERA brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: Samen investeren in Welvaart en Welzijn.

Heropstart

Vrijdag 15 mei starten de leerlingen van het 5de jaar en de cursisten van ABO terug in onze school. Hierbij houden wij natuurlijk rekening met de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen. Jullie zijn alvast heel welkom!👨‍🏫😷👍

LOTTE ZINGT

Voor Rode Neuzen tegen Corona maakte Lotte een liedje…#rodeneuzentegencorona #Lottezingt #talent #busoterengelen #waartalentenvleugelskrijgen