SAG (sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking)

Opleidingsvorm 2 (OV2) is een opleidingsvorm binnen het buitengewoon onderwijs dat aan jongeren vanaf 13 jaar een meerwaardige opleiding geeft.  Bij deze opleidingsvorm ligt de nadruk op sociale integratie en op de latere tewerkstelling.Deze opleiding geeft dus een algemene sociale vorming (A.S.V.) en een arbeidsgerichte vorming (AGV) voor leerlingen met attest OV2 –  type 2 of type 3.

Binnen OV2 hebben we de mogelijkheid om aan iedere leerling optimale en op maat gesneden ontwikkelingskansen te bieden. Ook kunnen de leerlingen naast hun leerkrachten (indien nodig) rekenen op extra begeleiding van kinesitherapeuten, logopedisten en een orthopedagoog.

OV2 verloopt in 2 fasen.  De overgang van fase 1 naar fase 2 wordt beslist door de klassenraad.

In fase 1 wordt er veel belang gehecht aan sociale vaardigheidstraining en basisattitudes zoals eerlijkheid, respect, beleefdheid, … Ook zelfredzaamheid komt aan bod. Zo worden er openluchtklassen, leer- en sportuitstappen georganiseerd om een gezond evenwicht te creëren tussen leren en ontspanning.

A.S.V.  (algemene sociale vorming)

 • Werken met thema’s.
 • Taal en (functioneel) rekenen.
 • Computervaardigheden.
 • Plastische opvoeding en psychomotoriek.
 • Godsdienst.
 • EGO: Eigen Gevoelens en Omgang.
 • Lichamelijke opvoeding.

A.G.V.  (arbeidsgerichte vorming)

De Arbeids Gerichte Vorming brengt de jongeren in contact met basistechnieken en diverse materialen die hen stimuleren om op een correcte manier hun fijne en grove motoriek te ontwikkelen. We werken in 7 verschillende ateliers:

 • Kookatelier.
 • Onderhoudsatelier.
 • Fietsatelier.
 • Strijkatelier.
 • Crea-atelier.
 • Tuinatelier.
 • Vaardigheidskoffer.

AGV omvat hoofdzakelijk basistraining (B.T.) en enkele uren prestatietraining (P.T.)

Tijdens basistraining maken de leerlingen kennis met gereedschappen, materialen en vaardigheden. Via de verschillende ateliers trachten we de leerlingen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van motorische vaardigheden en technieken aan te bieden. Het aanbod van de ateliers is:

 • Kookatelier: basistechnieken worden hier aangeleerd: groenten schoonmaken en versnijden, gehaktballetjes rollen, soep bereiden, sauzen maken, mixen, ….
 • Onderhoudsatelier: basistechnieken van het onderhoud: wissen, dweilen, stofzuigen, stofvegen, borstelen, ….
 • Fietsatelier: kennis van fietsonderdelen en eenvoudige technieken zoals ketting opleggen, fietsbanden oppompen, fietsbanden plakken, fietszadel afstellen, ….
 • Strijkatelier: basistechnieken zoals wassen, drogen en strijken van zakdoeken, handdoeken, keukenschorten, …
 • Crea-atelier: creatief werken met verschillende materialen waarvan de eindresultaten worden tentoongesteld in ’t Crinkeltje.
 • Tuinatelier: basistechnieken binnen de tuin: schoffelen, harken, borstelen, onkruid wieden, grasmaaien, …. Daarnaast komen volgende technieken tevens aan bod: groenten en bloemen zaaien/planten, verspenen, stekken, water geven, …. Schuren, timmeren en verven behoren ook tot het aanbod.
 • Vaardigheidskoffer: een verzameling van individuele oefeningen die tot doel hebben om kleine deelvaardigheden in te oefenen. We proberen de leerlingen individueel, volgens eigen mogelijkheden en leersnelheid, nieuwe vaardigheden bij te brengen. 
 • De vaardigheidskoffer bestaat uit: ruimtelijke oefeningen, waarnemen en concentratie, fijne motoriek en handvaardigheid, sorteren, lichaamsbesef, materiaalkennis en materiaalgebruik

Voorbeelden van oefeningen zijn:  bouwwerken met k’nex, strijkparels, borduurkaarten, 3D-kaarten, knooptechnieken, knip- en plakoefeningen, puzzels, Mechano, spijkerbord, lusterklemmenbord, Smart games, origami of vouwoefeningen, sorteeroefeningen, …

In de lessen van prestatietraining ligt de nadruk vooral op het trainen van verschillende attitudes en vaardigheden die voorbereiden op de activiteiten in een beschermde tewerkstelling.

“…In fase 1 wordt de basis gelegd om tot een goede werkhouding en werkattitude te komen.  Er worden vooral basisvaardigheden aangeleerd en geoefend. De leerlingen krijgen in fase 1 een beperkt aantal uren prestatietraining aangeboden. In fase 2  worden de leerlingen voorbereid op het zelfstandig functioneren…”.

12 u A.S.V. (algemene sociale vorming):

 • Themawerking.
 • Computervaardigheden.
 • Plastische opvoeding en psychomotoriek.
 • Godsdienst.
 • EGO: Eigen Gevoelens en Omgang.
 • Lichamelijke opvoeding.

“…De thema’s proberen de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven, vertrekkend vanuit de ontwikkelingsdomeinen; Wonen, Werken & Vrije tijd…”.

Zelfstandigheid:

 • naar de winkel gaan, boodschappen doen.
 • invullen van identificatiegegevens.
 • reizen met het openbaar vervoer.
 •  bankzaken.
 •  budget.
 •  dienstverlenende instanties.
 •  woonvormen.
 • invullen van een zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • theoretisch rijbewijs.
 • stage.

Attitudes:

 • stiptheid.
 • respect voor materiaal.
 • beleefdheid.
 •   …

20 uren AGV:

Tijdens de lessen AT voeren de leerlingen opdrachten uit van bedrijven zoals mailings, verpakken, sorteren, montage,…

“…De leerlingen worden gestimuleerd tot een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid en een voorbereiding op tewerkstelling in een beschermd werkmilieu of op begeleide tewerkstelling in een gewoon werkmilieu…”.

Om dit te bereiken wordt er P.O.V., praktijk op verplaatsing, ingericht in reguliere bedrijven en stages in een beschermd arbeidsmilieu en in de arbeidszorg. Zo gaan er leerlingen op stage in de kleuterschool, bibliotheek, groendienst, BEWEL, Monta, …

Via deze stages wordt het arbeidstraject voortdurend bijgeschaafd en aangepast. Ook de attitudes die nodig zijn voor de latere tewerkstelling komen uitvoerig aan bod.