BRENG JE SPORTCLUB NAAR SCHOOL!

De actie ‘Breng je sportclub naar school’ wordt op woensdag 28 september georganiseerd door Sport Vlaanderen & MOEV. Samen met de Vlaamse scholen, de lokale besturen, sportfederaties en sportclubs roepen we alle leerlingen op om in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school te gaan. Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

Oud leerling Long Lê Dúc

Met verslagenheid en diep bedroefd, melden we u het overlijden van oud leerling Long Lê Dúc. Hij is bij een tragisch ongeval om het leven gekomen. Hij werd amper 22 jaar… Wij wensen de ouder(s), familie en vrienden veel sterkte. Op school is er een rouwhoekje ingericht. Leerlingen die behoefte hebben aan een babbeltje of een stilte moment kunnen terecht bij onze leerkrachten, directie en leerlingbegeleiding.  
Mogelijk heeft uw zoon of dochter ook thuis behoefte om verder te praten. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd de school bellen ( 089 56 69 86).

Project Nieuwe Kansen Geven

Project Nieuwe Kansen Geven is een initiatief van 10 Limburgse Katholieke BuSO-scholen en hun CLB sinds het schooljaar  2011 – 2012. Vanaf het schooljaar 2012-2013 is het samenwerkingsverband uitgebreid naar de Limburgse BuSO-scholen van de andere onderwijsnetten en de begeleidende CLB’s. NKG werkt samen met talrijke schoolexterne initiatieven, jongerenwelzijnsinitiatieven, overheidsdiensten, universiteiten, hogescholen en vormingsinitiatieven om schooluitval te vermijden en het leerrecht van jongeren preventief te versterken.

Enkele van onze NKG-leerlingen in actie…

FRIETJESDAG

Vergis je niet! Naast onze regelmatige gezonde fruitsnacks, smoothies en volkoren crackers… Mag het één keer per jaar al eens ‘Vettig, maar prettig’ worden op BuSO Ter Engelen. Vandaag organiseren juf ‘Prettige Wendy’ en juf ‘Vettige Kitty’ een frietjesdag! (Enkel voor ‘Talenten met vleugels’ 😍)

Week van de mobiliteit

Mobibus avontuur – De 28ste en 29ste maart hebben we met de opleidingsfase en verschillende leerlingen van fase 1 een bezoek gebracht aan de mobibus. Dit gebeurde in verschillende groepen. Iedere groep ging een halve dag naar daar. We hebben allemaal een fluovest aangetrokken en zijn te voet naar het Muntplein gegaan. Daar stond een vriendelijke begeleider van VSV op ons te wachten aan de Mobibus.
We werden verdeeld in 3 groepjes. Dit is omdat er 3 verschillende workshops zijn in en rondom de bus. De eerste workshop was over zichtbaarheid: deze vond plaats achteraan in een donkere ruimte in de bus. De tweede workshop ging over de dode hoek. Hier moesten we enkele opdrachtjes doen rondom de bus. De laatste workshop was een quiz over gedrag en attitudes. Het was een heel leerrijke voor of namiddag voor onze leerlingen. Achteraf wilde de leerlingen zelf eens achter het stuur gaan zitten van de bus.

Een chauffeur van transportbedrijf Gheys is naar Maaseik gekomen om de leerlingen van BuSO Ter Engelen over de dode hoek bij te leren. Hij leerde de zwakke weggebruikers hoe ze moeten omgaan in het verkeer, bijvoorbeeld dat je niet in de verkeerde richting moet wandelen/fietsen. Of dat de vrachtwagen een lange remafstand nodig heeft. Meerdere vrachtwagens nemen de nodige voorzorgsmaatregelen door camera’s achteraan te plaatsen of de fietsenvanger die fietsers wegduwt van de wielen van de vrachtwagen. Maar iets wat jezelf ook kan doen als je naast de vrachtwagen staat is kloppen op de deur zodat de bestuurder weet dat er iemand is want goede communicatie is altijd belangrijk. De workshop was zeer leerrijk en heel informatief, dus een hartelijk bedankje aan transportbedrijf Gheys. Met dank aan de transportfirma GHEYS voor de vakkundige uitleg!