Opleidingsvorm OV2

TYPE 2 – TYPE 3

Opleidingsvorm 2 omvat het Buitengewone Secundair Onderwijs tot Sociale Aanpassing en Arbeidsgeschiktmaking (SAG).

Deze opleidingsvorm wil naast een algemene sociale vorming, een brede arbeidstraining geven, gericht op integratie in een beschermd milieu of arbeidsmidden. 

De opleiding gebeurt in twee fasen:

  • In fase 1 wordt de nadruk gelegd op de Algemene en Sociale Vorming.
  • Tijdens fase 2 ligt de nadruk op Beroepsgerichte Vorming en Arbeidsgeschiktmaking naast het aanleren van huishoudelijke vaardigheden. 
    Er worden ook stages ingericht in een beschermd arbeidsmidden.