FLUO-ACTIE

Vandaag startte onze fluo-actie!! Net zoals afgelopen schooljaar kunnen de leerlingen een stempel (of kribbel) verdienen voor elke dag dat ze zichtbaar in het verkeer aankomen op school.De actie loopt tot vrijdag voor de krokusvakantie.En .. net zoals vorig jaar kunnen de top 15 leerlingen een leuke uitstap winnen!!

BuSO Ter Engelen bekroond met bronzen Verkeer op School-medaille

BuSO Ter Engelen werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond
met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 3 briljanten, 133 gouden, 232 zilveren, 702 bronzen en 31 kleutermedailles uit, goed voor 1101 medailles in totaal. Bijna zeven op de tien basisscholen, 2496 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.
Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de
deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.
BuSO Ter Engelen is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

BRENG JE SPORTCLUB NAAR SCHOOL!

De actie ‘Breng je sportclub naar school’ wordt op woensdag 28 september georganiseerd door Sport Vlaanderen & MOEV. Samen met de Vlaamse scholen, de lokale besturen, sportfederaties en sportclubs roepen we alle leerlingen op om in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school te gaan. Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

Oud leerling Long Lê Dúc

Met verslagenheid en diep bedroefd, melden we u het overlijden van oud leerling Long Lê Dúc. Hij is bij een tragisch ongeval om het leven gekomen. Hij werd amper 22 jaar… Wij wensen de ouder(s), familie en vrienden veel sterkte. Op school is er een rouwhoekje ingericht. Leerlingen die behoefte hebben aan een babbeltje of een stilte moment kunnen terecht bij onze leerkrachten, directie en leerlingbegeleiding.  
Mogelijk heeft uw zoon of dochter ook thuis behoefte om verder te praten. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd de school bellen ( 089 56 69 86).

Project Nieuwe Kansen Geven

Project Nieuwe Kansen Geven is een initiatief van 10 Limburgse Katholieke BuSO-scholen en hun CLB sinds het schooljaar  2011 – 2012. Vanaf het schooljaar 2012-2013 is het samenwerkingsverband uitgebreid naar de Limburgse BuSO-scholen van de andere onderwijsnetten en de begeleidende CLB’s. NKG werkt samen met talrijke schoolexterne initiatieven, jongerenwelzijnsinitiatieven, overheidsdiensten, universiteiten, hogescholen en vormingsinitiatieven om schooluitval te vermijden en het leerrecht van jongeren preventief te versterken.

Enkele van onze NKG-leerlingen in actie…

FRIETJESDAG

Vergis je niet! Naast onze regelmatige gezonde fruitsnacks, smoothies en volkoren crackers… Mag het één keer per jaar al eens ‘Vettig, maar prettig’ worden op BuSO Ter Engelen. Vandaag organiseren juf ‘Prettige Wendy’ en juf ‘Vettige Kitty’ een frietjesdag! (Enkel voor ‘Talenten met vleugels’ 😍)