Inlichtingen:

De directeur, de Heer G. Jacobs.

Doelgroep: 

Jongeren van 13 tot 21 jaar met: 

 • specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod in OV3)
 • autismespectrumstoornissen (type 9 in OV3)
 • een verstandelijke vertraging (type 2 in OV2)
 • een karakteriële stoornis (type 3 in OV2 en OV3)

Onze school biedt:

 • degelijk, eigentijds, beroepsgericht onderwijs,
 • therapeutische begeleiding voor taal en spraak, motoriek en houding,
 • pedagogische ondersteuning door orthopedagogen,
 • begeleiding door V.C.L.B. - Maasland (Vrij Centrum voor Leerling-Begeleiding) op psychologisch, medisch en sociaal vlak,
 • externaat en internaat (via dienstencentrum Ter Engelen)
 • gratis vervoer (alleen in België). 

Lestijden:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8u30 - 15u20,
 • woensdag: 8u30 - 12u00.